Gudenåen

Om Gudenåen

Gudenåen er Danmarks eneste flod og med sine 160 km Danmarks længste vandløb. Gudenåen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring og har sit udløb i Randers Fjord ved Randers Bro.

Fiskeri

I Gudenåen fra Randers bro til Laksegården/Frisenvold er der fri fiskeret på Gudenåen - en gammel særlov fra 1800 tallet.

Fugletårne

Mange trækfugle kommer forbi Randers kommune. Det skyldes blandt andet Randers Fjord og Gudenåen, som tiltrækker mange ænder, gæs, vadefugle og rovfugle. Om sommeren kan der høres mange sangere i rørskov og pilekrat langs vandet.

Vandremuslingen

Vandremuslingen er en intensiv art og den har nu etableret sig i Gudenåen samt søerne.

Sejlads på Gudenåsystemet

Der skal altid søges om tilladelse til at sejle med motordrevne fartøjer i Gudenåsystemet, og fartøjet skal være forsynet med et registreringsnummer.