Sejlads

Der skal altid søges om tilladelse til at sejle med motordrevne fartøjer i Gudenåsystemet, og fartøjet skal være forsynet med et registreringsnummer.

Bådregistrering

Der skal altid søges om tilladelse til at sejle med motordrevne fartøjer i Gudenåsystemet, og fartøjet skal være forsynet med et registreringsnummer.

Det er ikke nødvendigt at registrere sejlfartøjer, som aldrig benytter sig af motor.

Fartøjer som udelukkende sejler nedstrøms Randers Bro (ud af fjorden) er ikke omfattet af reglerne om registrering.

Regler om gebyr

For motordrevne fartøjer er der indført et årligt gebyr på 200 kr. for registreringen. Gebyret skal betales årligt for at opretholde tilladelsen til sejlads i Gudenåsystemet og bådregistreringen er gyldig i 1 år fra betalingsdatoen.

Motordrevne fartøjer inkluderer motorbåde, sejlbåde med påhængsmotor, robåde med påhængsmotor, elbåde og alle andre fartøjer, der benytter sig af motor til fremdrift.

Bådnumre som ikke blev genregistreret i 2011 er bortfaldet.

Registreringen/genregistreringen skal ske elektronisk på Gudenåens bådregister

http://www.sejladspaagudenaaen.dk/

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til registreringen kan du kontakte kommunen på e-mail natur@randers.dk eller på telefon 89 15 16 93.

Påsætning af registreringsnummer

Hvis ansøgningen kan imødekommes, fremsendes en attest til ansøger, med information om det tildelte registreringsnummer. Attesten sendes til den mailadresse der er angivet ved ansøgningen.

Før fartøjet anvendes til sejlads, skal registreringsnummeret påmales eller påmonteres fartøjet. 

Registreringsnummer skal placeres så tæt på forstavnen som muligt og på en sådan måde, at det er let læseligt. Bogstaver og tal skal være 10 cm høje med en stregtykkelse på minimum 1,5 cm. 

Farven på bogstav og tal skal være i stærk kontrast til fartøjets skrog eller det emne, det påmales eller monteres på.