Naturpark Randers Fjord

Norddjurs og Randers Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit Randers og Destination Djursland gået sammen om at danne Naturpark Randers Fjord. Randers Fjord skal udvikles til et attraktivt område for både borgere og turister.

Som det er i dag er Randers Fjord svær at få øje på i det flade landskab og adgangsforholdene til fjorden er begrænsede. Fjorden udgør en stor ressource, som langt fra bliver benyttet optimalt. Naturen kan både skabe glæde, men også erhvervsmæssige muligheder.

Se Naturpark Randers Fjords hjemmeside