Kvælstof vådområde Venning

Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Projektet er beliggende i et privat pumpelag ved Nørreåen, pumpelagets ejere henvendte sig til Randers kommune, med interesse for at omdanne det til et vådområde.

Randers Kommune har derfor søgt og fået bevilliget penge til, at igangsætte en forundersøgelse.

Forundersøgelsen er igangsat.

Der kan læses mere om den Europæiske Landbrugsfond her : https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da