Vandløb

Øget nedbør giver vand på markerne

April var den sjettevådeste siden 1874 og vådeste siden 1998. Solfattigere og koldere end gennemsnittet for 2001-2010. Solfattigste siden april 2006.

Om vandløb

For at sikre vandløbenes evne til at lede vand væk gennemføres der i næsten alle vandløb en vedligeholdelse.

Offentlige vandløb

Randers Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Private vandløb

Vedligeholdelse af private vandløb. Denne side henvender sig til ejendomme, som selv vedligeholder bækken. Vedligeholdes bækken skånsomt, øges naturværdierne i og omkring vandløbet og andre tilknyttede vådområder.

Opmåling af vandløb

På denne side kan du se, hvor kommunen er i gang med opmåling af vandløb. Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til Morten.

Vade- og vandingssteder

Vade- og vandingssteder i Randers.

Vandløbsregulativer

For offentlige vandløb er bestemmelserne for vandløbet vedtaget og samlet i et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbets beliggenhed, dimension og vedligeholdelse.

Skab bedre vandløb

Skab bedre vandløb er en vejledning der giver inspiration og viser eksempler på, hvordan de fysiske forhold i mindre vandløb kan forbedres med små midler.

Når du spuler dine dræn

Når du renser dine dræn skal du huske at være opmærksom på, at det materiale der sidder i drænsystemet, ikke spules direkte ud i vandløbet.

Fiskeundersøgelser

Fisketællinger i bruges som et redskab til vurdering af, at vandløbene i Randers Kommune udvikler sig i den rigtige retning

Vandløbsprojekter

Som et led i realiseringen af målsætningerne i Vandplan 2010-2015 arbejder Randers Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens vandløb.

Nedklassificering af vandløb

Randers Kommune har som en konsekvens af kommunalreformen i dag administrationen, herunder vedligeholdelsespligten af offentlige vandløb fra flere tidligere kommuner og amter.

Udkast til vandløbsregulativer

Nederst på siden kan du se hvilke udkast til vandløbsregulativer, Randers Kommune har fremlagt i 8 uger for offentligheden.

Endelig vedtagelse af vandløbsregulativer

Randers Kommune har besluttet, at vedtage udkastene til de nedenstående vandløbsregulativer.