Bræmmer og randzoner

Dyrkningsfrie bræmmer

Dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og rundt om søer og vandhuller. I det åbne land skal vandløb, søer og vandhuller beskyttes af en 2 meter dyrkningsfri bræmme. I vandløbsloven betragtes 2 meter-bræmmen som en del af vandområdet.

Randzoner

Randzonerne i Randers Kommune.