Randzoner

Randzonerne i Randers Kommune.

NaturErhvervstyrelsen er myndighed efter Randzoneloven, og de skal føre tilsyn med randzonerne.   

Styrelsen har lavet et kort, som er udgangspunktet for hvilke vandløb og søer, der er omfattet af reglerne. Randzonekortet findes i Vejledning til lov om randzoner