Offentlige vandløb

Randers Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter bestemmelserne i vandløbsregulativerne.

Regulativer for de enkelte vandløb kan ses ved henvendelse til Natur og Landbrug eller her.

Vandløbsregulativerne angiver bl.a. at

  • ejerne af ejendomme, der grænser op til vandløbet tåler de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og arbejder langs vandløbets bred.
  • græsningsarealer frahegnes i en afstand af minimum 2m fra vandløbet.
  • Grødeskærings- og oprensningsterminer
  • Bredejerbestemmelser

I sommerhalvåret skæres grøde, dvs. vandløbets planter og i visse tilfælde også kantvegetationen efter bestemmelserne vandløbsregulativet. I vandløbsregulativet kan du se i hvilket omfang der vedligeholdes.

Ønsker lodsejere eller andre, der har interesser i vandløbene et offentligt syn, skal henvendelse rettes til Natur og Landbrug.