Offentlige vandløb

Randers Kommune vedligeholder alle offentlige vandløb efter bestemmelserne i vandløbsregulativet.

Vandløb der vedligeholdes af kommunen vedligeholdes efter bestemmelserne i et vandløbsregulativ.

Regulativer for de enkelte vandløb kan ses ved henvendelse til Natur og Landbrug.

Vandløbsregulativerne bestemmer, at

  • ejerne af ejendomme, der grænser op til vandløbet tåler de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transport af materialer og arbejder langs vandløbets bred.
  • drænudløb markeres tydeligt.
  • græsningsarealer frahegnes i en afstand af min. 1m fra vandløbet.
  • vandingssteder anlægges så dyr ikke kan træde ud i vandløbet, der anbefales mulepumpe.

Ønsker lodsejere eller andre der har interesser i vandløb et offentligt syn skal henvendelse rettes til Natur og Landbrug i oktober måned.

I sommerhalvåret skæres grøde, dvs. vandløbets planter og i visse tilfælde også kantvegetationen efter vandløbsregulativet. I vandløbsregulativet kan du se i hvilket omfang der vedligeholdes.