Om vandløb

For at sikre vandløbenes evne til at lede vand væk gennemføres der i næsten alle vandløb en vedligeholdelse.

Vandløb der er omfattet vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige forhold. De natur- og miljømæssige forhold og målsætninger fremgår af bl.a. naturbeskyttelsesloven og Statens vandområdeplaner.

Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, beskytter vandløbet mod ændringer af tilstanden, dog er sædvanlige vedligeholdelsesarbejder tilladt.

Vandløbenes miljøkvalitet er fastsat i Statens vandområdeplaner. Du kan finde oplysninger om målsætninger, restaureringer m.m. her

Vandløbsloven opdeler vandløb i offentlige og private vandløb

For offentlige vandløb er bl.a. sejlads- og vedligeholdelsesbestemmelserne besluttet i et vandløbsregulativ. Regulativet beskriver desuden vandløbets beliggenhed, dimensioner, bredejerforhold m.m.

Regulativet for det enkelte vandløb ses under vandløbsregulativer her. Se også kommunens kort over vandløbenes placering mv. her.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen ved egne åmænd eller vandløbsentreprenører. Vandløb vedligeholdes af kommunen efter bestemmelserne i vandløbsregulativet. 

Ønsker lodsejere eller andre med interesser i vandløb og offentligt syn skal henvende sig til Natur og Landbrug i oktober måned. 

Private vandløb har ikke regulativ.

Private vandløb naturplejes eller vedligeholdes af bredejeren.

Vedligeholdelsen skal ske med behørig hensyntagen til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Skal vandløbet oprenses ud over det sædvanlige, kræves en tilladelse fra kommunen.