Opmåling af vandløb

På denne side kan du se, hvor kommunen er i gang med opmåling af vandløb. Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til Viborg Kommune, afdelingen for Natur og Vand.

Vandløbsopmåling af Kåtbæk

Randers Kommune foretager i perioden marts 2016 og og ca. 4 uger frem, opmåling af Kåtbæk. Kåtbæk er et tilløb til Skals Å. Opmålingen starter i st. 3600 ved Kåtrupvej.  

Arbejdet udføres i forbindelse med revision af vandløbsregulativerne for Kåtbæk. 

Under opmålingen registreres nye og gamle dræn. Bredejere opfordres derfor til, at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind og indført i det kommende regulativ. 

Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til:

Randers Kommune ved Morten Fischer Jørgensen, Email: mfj@Randers.dk eller på 8915 1703