Opmåling af vandløb

På denne side kan du se, hvor kommunen er i gang med opmåling af vandløb. Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til Morten.

Vandløbsopmåling af vandløb i Randers Kommune

Randers Kommune foretager i perioden november 2016 og fremefter til og med 2017, opmåling af vandløb. 

Følgende vandløb opmåles i perioden:

Randers Fjord:

Volk Møllebæk, Afløb fra gl. Rensningsanlæg, Kabbeleng Bæk, Lem Bæk, Paderup Mosegrøft, Rødbæk, Langkastrup Bæk, Årslevholm Bæk, Vejle Bæk, Rødbækken, Øster Tørslev Å, Afløb fra Gjerlev østre og vestre kloakanlæg, Lindbjerg Bæk, Tvede Å.

Limfjorden:

Branddamsbæk, Kousted Å, Råsted bæk, mejerigrøften, Blegvad Bæk, Køllebæk, Fællesledningen i Jenum, Fussing Møllebæk, Fårbæk, Nagergrøften, Fussing Møllebæk, Kåtbæk.

Mariager Fjord:

Enslev Bæk, Afløb fra Stangerum, Øster Kondrup Bæk.

Arbejdet udføres i forbindelse med planlagt revision af vandløbsregulativerne. Opmålingen udføres efter guidelines til opmåling af vandløb, som kan ses her:

Guideline til opmåling af vandløb  

Under opmålingen registreres nye og gamle dræn. Bredejere opfordres derfor til, at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind og indført i det kommende regulativ. 

Har du spørgsmål til opmålingen kan du henvende dig til:

Randers Kommune ved Morten Fischer Jørgensen, Email: Vandloebsregulativer@randers.dk eller på 8915 1703