Skab bedre vandløb

Skab bedre vandløb er en vejledning der giver inspiration og viser eksempler på, hvordan de fysiske forhold i mindre vandløb kan forbedres med små midler.

Ofte kan man med en lille indsats forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så der skabes gode levesteder for fisk og smådyr.
 
Hent folderen "Skab bedre vandløb" .