Skab bedre vandløb

Skab bedre vandløb er en vejledning der giver inspiration og viser eksempler på, hvordan de fysiske forhold i mindre vandløb kan forbedres med små midler.

Ofte kan man med en lille indsats forbedre de fysiske forhold i vandløbene, så der skabes gode levesteder for fisk og smådyr.
 
Hent folderen "Skab bedre vandløb" .
Inden du begynder at lave projekter i dit lokale vandløb, skal du altid spørge kommunen og de lokale lodsejere om tilladelse.  Flere af de i folderen nævnte tiltag, kræver en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.
Hvis du vil se mere om vandløb og fisk, så kan du besøge DTU Aqua´s hjemmeside her.