Udkast til vandløbsregulativer

Nederst på siden kan du se hvilke udkast til vandløbsregulativer, Randers Kommune har fremlagt i 8 uger for offentligheden.

Udkast til vandløbsregulativerne er et forslag til bestemmelser om det offentliges administration og vedligeholdelse af et offentligt vandløb.  I udkastet finder du bl.a. bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, miljømål og vedligeholdelse. 

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til de listede regulativudkast, er du velkommen til at sende dem til Miljø og teknik på e-mail: vandloebsregulativer@randers.dk

Følgende vandløbsregulativer ligger til gennemsyn i 8 uger:

Der er pt. ingen regulativer i høring.

Sidst opdateret
15-03-2018