Udkast til vandløbsregulativer

Følgende udkast til vandløbsregulativer ligger til 8 ugers gennemsyn: Vandløb fra Enslev

Udkast til vandløbsregulativerne er et forslag til bestemmelser om det offentliges administration og vedligeholdelse af et offentligt vandløb.  I udkastet finder du bl.a. bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, miljømål og vedligeholdelse. 

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til de listede udkast til regulativerne, er du velkommen til at sende dem til miljø og teknik på e-mail: vandloebsregulativer@randers.dk

Følgende vandløb ligger til gennemsyn i 8 uger

Vandløb fra Enslev - offentliggjort 17.01.17

Sidst opdateret
17-01-2017