Vade- og vandingssteder

Vade- og vandingssteder i Randers.

Vandingssteder til husdyr skal indrettes således, at vandløbets brinker ikke trædes i stykker. Ved et korrekt indrettet vandingssted undgås det, at sand og andre materialer havner i vandløbet. Hvis brinkerne trampes i stykker skylles sand, jord og næringsstoffer ud vandløbet, og en oprensning med maskine vil ske oftere.

Begrænsningen af materiale tilførsel til vandløbet, vil have positiv indvirkning for fisk, smådyr og vandplanter.

Læs mere om vandingssteder i nedenstående folder.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder.