Vandløbsprojekter

Som et led i realiseringen af målsætningerne i Vandplan 2010-2015 arbejder Randers Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens vandløb.

Fussing Mølle -, Fårup- og Enslev Bæk