Vandløbsregulativer

For offentlige vandløb er bestemmelserne vedtaget og samlet i et vandløbsregulativ. Vandløbsregulativet beskriver bl.a. vandløbets beliggenhed, dimension og vedligeholdelse.

Hvad er et vandløbsregulativ?

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder regulativets bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse. Vandløbsregulativet indeholder en betegnelse af vandløbet, og vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Regulativet beskriver ligeledes omfanget af vandløbets vedligeholdelse, som kan bestå af bl.a. grødeskæring og fjernelse af aflejringer (opgravning). Til regulativerne er der udarbejdet en redegørelse om grundlaget for og konsekvenserne af regulativet.

Ændring af vedligeholdelsespraksis

Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at overholde regulativerne. Det vil sige, at myndigheden skal skære grøde eller rense sediment op, inden for de i regulativet angivne terminer. Såfremt der opstår ønsker om eller behov for en ændret vedligeholdelsespraksis, skal vandløbsmyndigheden forinden have vedtaget en sådan ændring. En intensivering af vedligeholdelsen kan være svær at implementere i regulativet, da lovgivning og klagenævnets praksis er meget restriktiv.

Vandløbsregulativer i Randers Kommune

Listen over vandløbsregulativer er under løbende opdatering. Alle regulativerne er i PDF-format. Regulativer mærket med * kan indeholde fejl og mangler.