Vandløbsregulativer

For offentlige vandløb er bestemmelserne for vandløbet vedtaget og samlet i et vandløbsregulativ, som beskriver vandløbets beliggenhed, dimension og vedligeholdelse.

Hvad er et vandløbsregulativ?

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder regulativets bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse. Vandløbsregulativet indeholder en betegnelse af vandløbet, og vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Regulativet beskriver ligeledes omfanget af vandløbets vedligeholdelse, som kan bestå af bl.a. grødeskæring og fjernelse af aflejringer (opgravning). Til regulativerne er der udarbejdet en redegørelse om grundlaget for og konsekvenserne af regulativet.

Ændring af vedligeholdelsespraksis

Vandløbsmyndigheden er forpligtet til at overholde regulativerne, både for så vidt angår den fysiske tilstand og vedligeholdelsen. Såfremt der opstår ønsker om eller behov for en ændret vedligeholdelsespraksis, skal vandløbsmyndigheden forinden have vedtaget en sådan ændring. Denne foregår ved revision af regulativet eller udarbejdelse af et tillægsregulativ efter reglerne om tilvejebringelse af regulativer, herunder om offentlighedens inddragelse mv. Dette gælder, uanset om der er tale om mere eller mindre hyppig vedligeholdelse.

Vandløbsregulativer i Randers Kommune

Listen over vandløbsregulativer er under løbende opdatering. Alle regulativerne er i PDF-format. Regulativer mærket med * kan indeholde fejl og mangler.