Dispensation til naturpleje ved Kærby

01. februar 2019 - Oprettet af Lone Jørgensen

Tiltag i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i Kastbjerg Ådal
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Dispensationen til naturpleje ved Kærby