Sejlads med tømmerflåde på Gudenå

Natur og miljøafdelingen har meddelt tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen.

23. juni 2016 - Oprettet af admin

Natur og miljøafdelingen har meddelt tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde