Adgang i naturen

Offentligheden har som udgangspunkt adgang til at færdes i den danske natur. Der er dog nogle regler som skal overholdes når man færdes i naturen. Se en oversigt over reglerne og adgangsmulighederne.

Hvornår skal jeg have min hund i snor?

Din hund skal som udgangspunkt altid være i snor. Der er flere steder i kommunen hvor der er anvist steder til hundeluftning.

Hvordan skal jeg opføre mig?

Din opførsel i naturen må ikke være til unødig gene for andre naturgæster. Høj musik og lignende nævnes i reglerne.

Du må selvfølgelige ikke efterlade affald i naturen. Det gælder også kompost og grenaffald.

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Hvordan kan jeg arrangere ture i naturen?

Hvis du vil arrangere en tur eller en aktivitet i et naturområde kan der gælde regler for at ejeren skal give lov til det pågældende. Er i mere end 50 personer eller er arrangementer annonceret vil det for eksempel være et krav at ejeren giver lov til aktiviteten.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22-26 indeholder regler for offentlighedens ret til færdsel på strande, skove, udyrkede arealer, klitfredede arealer, veje og stier. Denne færdselsret forudsætter, at man på lovlig vis kan komme til disse arealer. Det vil typisk sige, at der fører en vej derhen.

Adgang til en strand kan fx også lovligt ske via et udyrket areal.