Hund i snor

Har din hund jagtinstinkt? Svaret er JA JA JA og JA! Alle hunde har et naturligt jagtinstinkt, og hvis muligheden opstår, vil de jage potentielle byttedyr.

I naturen har rådyrene gemt deres lam i en lavning på engen og i tykningen i skoven, de jordrugende fugle ligger på æg i reden på engen og i markskellet og harekillingerne ligger og skjuler sig i læhegnet.

Derfor skal du som udgangspunkt altid have din hund i snor i naturen.

I Randers Kommune findes der flere hundeskove hvor din hund må løbe uden snor.
Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

På skovholmen, en del af nordrefælled, en lille del af Fladbro Skov, ved gl. stationsvej i Vorup samt i det indhegnede areal i Oust Mølle Folkeskov er der mulighed for at lufte hund uden snor med under fuld kontrol.

Se Naturstyrelsens 'Med hund i naturen' som viser hvor der er områder med hundeskove.

Hvis du ønsker at klage over løse hunde på kommunale grønne område, skal du henvende dig til Østjyllands Politi.