Blå Flag

Blå Flag miljøkampagne arbejder for en global beskyttelse af hav- og kystmiljøet. Det sker ved at belønne strande og havne, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at hjælpe med at højne stranden eller havnens standard.

Hvad betyder Blå Flag for dig som gæst på en Blå Flag strand eller havn?

Flaget er en garant for at stranden eller havnen gør noget ekstra for naturen og miljøet. At de inddrager de lokale og deres gæster ved at holde miljøaktiviteter og andre arrangementer for børn og unge samt informere om hvad man selv kan gøre for at bevare naturen når man gæster en Blå Flag strand eller havn. Derudover skal en Blå Flag strand og havn være ren og velholdt, have redningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter/sortering mm. Dette er altsammen med til at alle får en god oplevelse når man besøger en Blå Flag strand eller havn.

Blå Flag i Randers

Udbyhøj strand er p.t. den eneste badestrand i Randers Kommune, der har fået tildelt Friluftsrådets Blå Flag.

Læs mere om Blå Flag