Fussing Sø

Fussing Sø ligger 8 km vest for Randers. Badestedet ligger i søens vestlige ende.

Stranden består af et kort stykke søbred med en badebro. Mellem søbredden og parkeringspladsen er der et stort græsareal med plads til et stort antal badegæster.

Rekreative aktiviteter og faciliteter:

  • Badebro
  • Toilet (i badesæsonen)
  • Redningspost
  • Informationstavle om Fussingø og Fussing Sø.
  • P-plads
  • Grønt område med borde og bænke
  • Stisystem

Læs mere

Fussingø Skov
Praktisk information om Fussingø
Fussingø Slot
Vandretursfolder, Fussingø