Vandkvalitet

Badevand fra søer og kyster undersøges for indhold af fækale colibakterier ( E. coli, tarmbakterier) og enterokokker (fækale streptokokker), der fortæller noget om, at der kan være skadelige bakterier eller virus til stede.

Kravene til badevand findes i bekendtgørelsen om badevand og badeområder. Vurderingen af bakterieindholdet skal baseres på en samlet bedømmelse af hele årets resultater, da et enkelt resultat kun giver et øjebliksbillede, og ikke kan fortælle om bakterieniveauet er stabilt eller svingende. Man kan altså ikke ud fra ét resultat alene bedømme, om kravet til badevand er overholdt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en udregning af sæsonens resultater efter en statistisk metode bestemt af Miljøstyrelsen. I metoden er indbygget, at sandsynligheden for at finde en eventuel periodisk forurening formindskes, jo færre prøver, der udtages. Hvis der kun udtages 5 prøver, er det derfor langt vanskeligere at overholde kvalitetskravene, og et enkelt let forhøjet resultat kan betyde, at badevandskvaliteten ikke kan overholdes.

Prøveantallet reguleres af bekendtgørelsen. Normalt udtages der 10 prøver i løbet af sæsonen fra maj til september. Hvis badevandet er særligt rent, kan prøveantallet nedsættes til 5. Prøveantallet kan kun nedsættes, når kvalitetskravene har været overholdt 2 sæsoner i træk. Hvis kvalitetskravene til badevandet ikke kan opfyldes, skal der udtages 20 prøver.

Hvis der er uregelmæssigheder omkring vandkvaliteten vil Randers Kommune hurtigst muligt forsøge at indkredse årsagen og herefter standse forureningen. Hvis forureningen ikke umiddelbart kan standses, skal kommunen i samråd med embedslægeinstitutionen (Sundhedsstyrelsen) nedlægge forbud mod badning på stedet.

Hvis badevandskvaliteten ved en strand er særlig god, kan der opnås en speciel godkendelse som BLÅ-Flag strand. Her udtages der ugentlige prøver mod normalt hver 14. dag, og resultaterne opslås på stranden, så badende løbende kan følge badevandkvaliteten. 

Vandet ved strandene bliver analyseret for:

  • Fækale colibakterier (tarmbakterier): Max. 20% af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml. vand. Max. 5 % af samtlige prøver må indeholde over 2.000 pr. 100 ml vand.
  • Fækale streptokokker (tarmbakterier med større modstandskraft overfor forskellige påvirkninger): Max. 10 % af samtlige prøver må indeholde over 100 pr. 100 ml vand. 

Badevandsprofiler

Fussing Sø
Udbyhøj Strand