Bynære naturområder

Gudenåparken

Gudenåparken er en naturpark på 28 hektar, som ligger på nordsiden af Gudenåen mellem åen og jernbaneterrænet.

Vorup Enge

I 1951 blev Gudenåen afskåret fra engene med diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I dag kender vi området som Vorup Enge.

Storkeengen

Storkeengen er Randers Kommunes arealer syd for Gudenåen mellem gangsti- og jernbanebroen.

Skovholmen

Skovholmen er byens gamle losseplads, som fra 1982 blev nedlagt og dækket med jord.