Bynære naturområder

Kort over bynære naturområder

På kortet her kan du finde de bynære naturområder i Randers Kommune. Flere af naturområderne er inden for gåafstand fra centrum.

Gudenåparken

Gudenåparken er en naturpark på 28 hektar, som ligger på nordsiden af Gudenåen mellem åen og jernbaneterrænet.

Vorup Enge

I 1951 blev Gudenåen afskåret fra engene med diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I dag kender vi området som Vorup Enge.

Storkeengen

Storkeengen er Randers Kommunes arealer syd for Gudenåen mellem gangsti- og jernbanebroen.

Skovholmen

Skovholmen er byens gamle losseplads, som fra 1982 blev nedlagt og dækket med jord.