Vorup Enge

I 1951 blev Gudenåen afskåret fra engene med diger, så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I dag kender vi området som Vorup Enge.

Fra gangbroen ved Randers Regnskov til rastepladsen ved motorvej E45 kan du opleve Vorup Enge på tæt hold på naturstien. Her er det muligt, at krydse engene til fods nogenlunde tørskoet. Dog skal man være opmærksom på at i visse perioder på året kan stierne i engene være svært fremkommelige pga. naturlig høj vandstand i området. Er du mere til cykelpedaler kan du også tage cyklen, men vær beredt på skulle stå af og trække på nogle strækninger.

Området var i flere tusinde år en del af Gudenåens indlandsdelta med mange småøer og oversvømmede engarealer langs åen.

I de første mange år blev disse tørlagte arealer anvendt til kornproduktion, men pga. faldende udbytte blev kornproduktion efterhånden opgivet de fleste steder.

I 2003 blev digerne mellem Gudenåen og Vorup Enge fjernet som en del af Vandmiljøplan II.

I dag består Vorup Enge af et 119 hektar stort vådområde bestående af græssede enge samt åbne vandflader i forbindelse med Gudenåen.

Området, der i sommerhalvåret afgræsses af gamle danske husdyrracer, blev genskab som vådområde i 2003, og siden da har Randers Regnskov arbejdet sammen med Amt, Kommune og Aage V. Jensens Fonde om formidlingen i området.

I 2010 flyttede områdets tre første fritgående europæiske bisonokser ind, og i maj 2012 gjorde yderligere fem artsfæller dem selskab. I modsætning til sommergræsserne kan bisonokserne opleves året rundt.

Fugletårne

Der findes 2 fugletårne i engene, der frit kan benyttes af alle. Her finder du to etager, hvorfra du kan betragte områdets særlige karakter med tårnets kikkert. Mange fugle opholder sig året igennem i området og du kan blandt andet se rørhøg, sangsvane, kanadagås, skarv, vibe og mange andefugle. I tårnene finder du plancher, der forklarer dig om livet i engene.

Pavillon

I den østlige del af engene finder du en pavillon og en bænk, hvor du kan nyde din medbragte madpakke. I pavillonen finder du også plancher, der forklarer om områdets særlige karakter.

Natursti

Fra gangbroen ved Randers Regnskov til rastepladsen ved motorvej E45 kan du opleve Vorup Enge på tæt hold på naturstien. Her er det muligt, at krydse engene til fods nogenlunde tørskoet. Dog skal man være opmærksom på at i visse perioder på året kan stierne i engene være svært fremkommelige pga. naturlig høj vandstand i området. Er du mere til cykelpedaler kan du også tage cyklen, men vær beredt på skulle stå af og trække på nogle strækninger.

Græsningsdyr

På engene kan man se forskellige gamle danske husdyrracer på græs i sommerhalvåret. Udover afgræsning af engene er dyrene også en del af et bevaringsprogram, der skal sikre de gamle husdyrracer for eftertiden.

Man kan komme til Vorup Enge fra rastepladsen ved motorvej E 45, fra Vorup via Kærgade og endelig kan man vandre ad Gudenåstien til jernbanebroen eller motorvejsbroen, hvor man kan gå ad en af fodgængerbroerne over Gudenå.

Engene er åbne for publikum døgnet rundt.