Færdsel på isen

I vinterperioden 1. november til 1. april overvåger Randers Kommune istykkelsen på følgende kommunale søer.

Doktorparken, Vorup Dam og Langå Sø samt ved Vandmiljø Randers' regnvandsbassiner:
ved Romalt Boulevard, Thorupdal (v. Tjærbyvej) og Fiskergården (v. Hobrovej)

Er istykkelsen mere end 13 cm på hele fladen, skilter vi med at isen er sikker. Vi måler tre gange om ugen i de skiltede perioder. Udvalgte steder formes skøjtebaner ved at rydde isen for sne.
Der er ikke skiltning om færdsel på isen ved kommunens øvrige søer.

Man skal tage sig i agt for våger i isen, som kan skyldes kildevæld under isen.
Hvis vi registrere en våge, vil den blive afmærket.

Vi henviser til at færdsel på isen altid er på eget ansvar!
(ifølge bek. nr. 1317 af 21-12-2011, § 16 og § 21)

Følg med i hvor isen er sikker under nyheder.

Se Rådet for Større Badesikkerheds film om råd ved færdsel på is.