Torup Dal

Området i Torup Dal er stærkt kuperet og anlagt med stier hovedsagelig på bakkekronerne. Her er der masser af oplevelser, der bare venter på dig. I Torup Dal løber Tjærby Bæk, hvor der i gammel tid var anlagt en vandmølle. I dag er kun mølledammen tilbage.

Om vinteren kan bakkerne benyttes som kælkebakker. 

Der er fra bakkerne en flot udsigt over området.

Endvidere går der en sti tværs over dalen og bækken over den eksisterende stenkiste.

Engområderne afgræsses af kvier om sommeren. Der er flere små søer i området.

Ved Tjærbyvej er der anlagt en 170 m lang fisketrappe, således at bækørreder kan vandre op i Tjærbybæk.

Det er ikke tilladt at fiske i fisketrappen eller i det øvrige vandløb.

Læs naturhistorien "På bynær naturtur i Torup Dal"