Naturområder syd

Assentoft bakker

Assentoft Bakker er for alle, hvad enten man er gående, hundelufter, mountainbiker eller barn.

Krakamarken

Krakamarken ved Brusgård er en blanding af overdrev, vådområder og mindre træbevoksninger.

Paderup Mose

I Randers syd ligger Paderup Mose - en gammel højmose der er dannet efter sidste istid.

Romalt Bakker

Romalt Bakker er delvis et skovområde og delvis gamle grusgrave beliggende i et flot kuperet terræn.

Vorup Grusgrav Friluftsområde

Formålet med projektet er helt kort, at gøre området attraktivt og skabe større aktivitet. Store dele af grusgraven er nu tilgroet med krat og vi ønsker at skabe nogle bedre stiforbindelser og rum til aktiviteter.