Naturområder syd

Romalt Bakker

Romalt Bakker er delvis et skovområde og delvis gamle grusgrave beliggende i et flot kuperet terræn.

Assentoft bakker

Assentoft Bakker er for alle, hvad enten man er almindelig gående, hundelufter, mountainbikerytter eller legende barn.

Paderup Mose

I Randers syd ligger Paderup Mose - en gammel højmose der er dannet efter sidste istid.

Krakamarken

Krakamarken ved Brusgård er en blanding af overdrev, vådområder og mindre træbevoksninger.

Vorup Grusgrav Friluftsområde

Formålet med projektet er helt kort, at gøre området attraktivt og skabe større aktivitet. Store dele af grusgraven er nu tilgroet med krat og vi ønsker at skabe nogle bedre stiforbindelser og rum til aktiviteter.