Vorup Grusgrav Friluftsområde

Formålet med projektet er helt kort, at gøre området attraktivt og skabe større aktivitet. Store dele af grusgraven er nu tilgroet med krat og vi ønsker at skabe nogle bedre stiforbindelser og rum til aktiviteter.

Projektet er et samarbejde mellem Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Team Bertelsen og Natur og Miljø - Randers Kommune. Projektområdet omfatter private og kommunale arealer i grusgraven og Månedalen.

Grusgraven er privat ejendom, men offentlig tilgængelig. Ud over de regler der gælder for adgang i naturen, skal der her vises hensyn, at terrænet bruges til træning og konkurrence med bl.a. mountainbike og firehjulstrækkere.
Kære mountainbiker: Hils og sæt farten ned

I 2016 har vi følgende planer:
-Etablering af en sti fra Tebbestrupvej til grusgraven, jf. kort nedenfor. Stien skal være opdelt i cykel- og gangsti.
-Etablering af en sikker overgang på Tebbestrupvej.
-Etablering af en sti syd for børnehaven med forbindelse til det eksisterende stisystem i Månedalen.
-Rydning af beplantning langs de eksisterende stier.
-Rydning af en lysning til fremtidig aktivitetsplads. 

Projektområdet har mange muligheder og vi vil gerne fortsætte udviklingen af indholdet.
Vi arbejder på at finde interesserede foreninger, brugergrupper mm. til dannelse af en brugergruppe for projektet. 

Så hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet eller er interesseret i, at modtage nyheder om projektet via mail, så send en mail til natur@randers.dk