Vorup Grusgrav Friluftsområde

Formålet med projektet er helt kort, at gøre området attraktivt og skabe større aktivitet. Store dele af grusgraven er nu tilgroet med krat og vi ønsker at skabe nogle bedre stiforbindelser og rum til aktiviteter.

Projektet er et samarbejde mellem Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Team Bertelsen og Natur og Miljø - Randers Kommune. Projektområdet omfatter private og kommunale arealer i grusgraven og Månedalen.

Grusgraven er privat ejendom, men offentlig tilgængelig. Ud over de regler der gælder for adgang i naturen, skal der her vises hensyn, at terrænet bruges til træning og konkurrence med bl.a. mountainbike og firehjulstrækkere.
Kære mountainbiker: Hils og sæt farten ned

I 2016 har vi lavet følgende:
-Etableret en sti fra Tebbestrupvej til grusgraven, jf. kort.
-Etableret en sikker overgang på Tebbestrupvej.
-Etableret en sti syd for børnehaven med forbindelse til det eksisterende stisystem i Månedalen.
-Etableret en lysning til fremtidig aktivitetsplads. 

I 2017 vil vi lave følgende:
-Rydning af beplantning langs de eksisterende stier.
-Skiltning for hele området.

Størstedelen af den nye stiforbindelser fra grusgravens øster og Månedalen er delt sti med cykler og gående. Der mangler stadig skiltning og infotavler. Dette vil vi lave i foråret 2017. I forbindelse med skiltning vil det blive tydeligere, der er forbeholdt gående og hvor der kører cykler.

Partnerskabet har i samarbejde med MTB Randers etableret ca. 3,8 km nye mountainbike spor af forskellig sværhedsgrad. Dette skal ses i sammenhæng med det gl. spor i Månedalen, der stadig skal bruges til MTB. MTB Randers har en Facebookside, hvor der mere information og projektet.

MTB-sporet indvies officielt ved en event tirsdag d. 25. april fra kl. 18-20:30, hvor det er muligt for alle kan prøve sporet og få vejledning. 

Den 23. maj kl. 15 afholder undertegnede som de foregående to år en naturtur i projektområdet. Den 24. september vil Grusgraven være afspærret, da den lånes ud til konkurrence i Dansk Politihundeforening.

Projektområdet har mange muligheder og vi vil gerne fortsætte udviklingen af indholdet.
Vi arbejder på at finde interesserede foreninger, brugergrupper mm. til dannelse af en brugergruppe for projektet. 

Så hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, så send en mail til natur@randers.dk