Vandløb/å’er og søer

Hvor er det gratis at fiske?

Der er frit fiskeri på Gudenåen fra Randers til Laksegården. Man skal dog altid have et statsligt fisketegn for at fiske.

Hvad gør jeg, når min græsplæne oversvømmer hver gang det regner?

Du skal undersøge om evt. dræn fungerer, som de skal, og at der er mulighed for at vandet kan nedsive på naturlig måde på grunden, før du tager kontakt Miljø og Teknik evt. Randers Spildevand I/S

Jeg har et gammel vandhul, må jeg dække det til?

Du må ikke, hvis det er større end 100 m2. Så er vandhullet omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Skal man have nummer på båden, hvis man sejler på Gudenåen?

Ja, det er lovpligtigt med bådnummer på Gudenåen, hvis man sejler med motor, ellers risikerer man en bøde på 1000 kr.

Se Gudenåkomiteéns hjemmeside

Er der 10 meter randzone ved mit vandløb?

Det er ikke kommunen der administrer zonen, se mere på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside 

Hvornår skæres der grøde i offentlige vandløb?

Vejledende tidspunkter og strækninger for grødeskæring fremgår af opslag på hjemmesiden.