Mellerup Færgehus

Sporene ved Mellerup tager udgangspunkt ved en af Danmarks korteste færgeruter - den kongeligt privilegerede Mellerup - Voer færgerute, hvis færgeri er blandt de ældste i Danmark. Historien kan føres mere end 400 år tilbage til 1610, hvor Voer færgested og det halve færgeløb var ejet af herregården Stenalt i Rougsø herred, mens Mellerup færgested og det andet halve færgeløb hørte under kronen. Overfarten foregik dengang på en fladbundet pram, der blev roet over fjorden.

Start turen på diget bag færgehuset. Følg diget ind ad langs fjorden. Hævet nogle få meter over havets overflade er der her fri udsigt over Randers Fjord til venstre og de store, inddæmmede engarealer og skovene på de gamle fjordskrænter til højre.

Den 30 kilometer lange Randers Fjord var indtil midten af 1800-tallet et uberørt floddelta med mange øer og holme. Et op til fire kilometer bredt delta med tusindvis af dyr, fugle og fisk. Fra 1903 og frem blev fjordens løb begrænset med dæmninger, og engene er udnyttet til landbrug.

Fiskene

I dag kan silden frit vandre ind i fjorden. I april, når vandringen er størst, ses den helt oppe i ved Randersbro og i havnebassinerne i Randers. I fjorden lever også havørred, helt og skrubber. Helt er en laksefisk, som kræver rent vand for at eksistere. Helten er en fremragende spisefisk, og må fanges når den er 36 cm lang.

Det meste af fjorden er i dag Ramsarområde, hvilket vil sige et EU-fuglebeskyttelsesområde, hvor der blandt andet ikke må drives jagt.

Der er gode lystfiskerpladser ved Stenrevet, på Kanaløen og Støvringdæmningen.  Fra pumpehuset ved Støvring Dæmningen går et sidespor ud til fjorden. Her kommer mange lystfiskere for at fiske helt og havørred med stang.

Dyrelivet

Drej her ind i mod bakkerne og skovene ved Støvringgård. Her kan du være heldig at se rådyr, harer eller ræve, svaner og gæs. I kanalerne snadrer troldænder og gråænder, og måske en fiskeørn er på vingerne.

På vej op mod skoven kommer du ind i resterne af en allé, der har navn efter stifterinden af det adelige jomfrukloster, der havde til huse på Støvringgård. Her ses egetræer, der er 300 år gamle, og gamle bøgetræer. Alléen er under kraftigt forfald, om få år vil der kun være få levende træer tilbage. Oppe ved landevejen ligger Pebelhuset opkaldt efter kilden Pebelen, der føder Støvringgårds voldgrav.

Stifterindens Allé
Stifterindens Allé består af tre hundrede år gamle eg og bøg. Træerne er i kraftigt forfald til glæde for svampe, insekter og småfugle.

Støvringgård

Da Støvringgård nævnes første gang i historien i 1319 er det som borgen Stifring, der er ejet af Palne Jensen. Hans datter blev første hustru til Niels Bugge til Hald ved Viborg. Siden da har godset haft mange ejere, og i 1760 indrettes Støvringgård til et adeligt jomfrukloster med plads til 12 jomfruer og en priorinde. Århus Stift har fra start til slut stået for drift og regnskab. Helt op til 1981 boede der adelige jomfruer i hovedbygningen.

I dag er Støvringgård fondsejet og udstykket i lejligheder. Støvringgårds jorder består af 520 hektar skov og 220 hektar landbrugsjord med planteavl. En del af markerne oven for skoven har siden 2004 været udlagt som golfbane.

Kærlighedsstien

Parallelt med landevejen mellem Støvringgård og Mellerup går en vandresti. Skråt over for Pebelhuset går for enden af Stifterindens Allé går en skovvej ind til stien. En snes meter inde ad skovvejen drejes til højre ad Kærlighedsstien. Følg stien hen til Mejeribækken går du igen ud på asfaltvejen. Du er nu fremme ved Mellerup By.

Kærlighedsstien

Mellerup

Mellerup er på én gang præget af at være færgeby, landsby og grundtvigsk højborg. Byen kan siges at være i tre dele, som præger hver sin funktion. Den oprindelige landsby ligger oven for bakken, mens området nær færgestedet byder på lodsgård og fiskerhuse.

Højt over by og fjord ligger den gamle Mellerup Folkehøjskole, der i dag er en af landets mest populære musikefterskoler. Flere af husene i landsbyen er stråtækte, for rørskoven i engene neden for byen er kendt for sin høje kvalitet af tækkerør.

Har du har god tid, så gå en tur oven om bakken og kig på de mange spændende steder og huse. Ellers drej til højre gennem den nedre del af Mellerup, forbi Lodsgaarden og frem til Amtsvejen. Gå til højre igen, og fortsæt ad Amtsvejen tilbage til startstedet ved Mellerup Færgehus.
 
Kort over sporene ved Mellerup
Sporene ved Mellerup Færgehus16 km nordøst for Randers.
Den gule rute er ca. 2,5 km. Den røde rute ca. 5,5 km.
1: Mellerup Færgehavn
2: Her kan du afkorte ruten ved at gå til Mellerup
3: Støvring Dæmningen
4: Stifterindens Allé
5: Støvringgård
6: Kærlighedsstien
7: Mellerup by.