Om Spor i landskabet

Spor i Landskabet er vandrestier, der har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd.

Sporene i landskabet er lavet gennem frivillige aftaler med lodsejere, som har etableret vandrestier på deres jord - gennem marker, skove, enge og mange andre naturtyper.

Læs mere om Spor i Landskabet