Fra Ans til Svostrup Kro

Fra Ans til Svostrup skovvej, træbroer og natursti. Ved Kongensbro passerer Trækstien Århus-Viborg landevejen 

Beskrivelse

Fra Ans Bro (Sahl rasteplads) går Trækstien på en skovvej på kanten af Tange Sø gennem Ormstrup Skov. Trækstiens oprindelige forløb langs bredden af Gudenåen findes på bunden af Tange Sø. Da Tange Sø blev opstemmet var pramfarten fra Silkeborg til Randers ikke længere mulig.

 Klik for at se kortet over strækningen Svostrup - Ans

Herfra går du ned på Træstier gennem Vejerslev mose til Kongensbro, hvor Trækstien igen skifter side – via Århus-Viborg landevejen. Fra Kongensbro til Svostrup er Trækstien en natursti, der kan være våd.

Seværdigheder undervejs

Ans 

Ans ligger i dag smukt ved Tange Sø. I 1800-tallet blomstrerede den sammen med pramfarten på Gudenåen. Her lå en af de største ladepladser langs åen. Læs mere om Ans og pramdragerkroen i Ans.

Kongensbro

Som Svostrup Kro er også Kongensbro Kro en gammel pramdragerkro, hvor du stadig kan nyde god mad, mens du tager et hvil. Læs mere om Kongensbro Kro.

Kongensbro har fra gammel tid været et trafikalt knudepunkt ved den store Gudenå. Den vigtige vej mellem Århus og Viborg passerede således Gudenåen ved Kongensbro. Fra gammel tid forbandt flere af Gudenåens broer store hovedfærdselsårer i Jylland. 


Æ swot mand

Ca. 1 km syd for Kongensbro står den sidste "swot mand" ved Trækstien. Da prammene blev sejlet op og ned af åen, var der flere af disse pæle langs stien. De blev brugt at til få prammene rundt i åens sving ved hjælp af et kraftigt tov. Læs mere om Æ swot mand.

Tvilum Klosterkirke

Nord for Svostrup Kro kan du fra Trækstien se over på Tvilum Kirke på modsatte side af Gudenåen. Det er ikke en almindelig landsbykirke, da den er bygget som klosterkirke for augustinerordenen i 1250. I middelalderen udgjorde kirken nordfløj i et firfløjet klosteranlæg. Læs mere om Tvilum kirke.

Nedenfor kirken er der i juni 2016 bygget en bro, der blandt andet skal bruges i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017.

Svostrup Kro

Svostrup kro er en af de gamle pramdragerkroer, der fungerede som hvilesteder for pramdragerne. Svostrup kro er en firlænget bindingsværksgård, hvor du kan føle dig hensat til en svunden tid. Du kan stadig nyde både kaffe og god mad på kroen. Læs mere om Svostrup Kro