Fra Randers til Langå

Gå i pramdragernes fodspor fra Tørvebryggen i Randers, hvor den gamle havn for pramme engang lå. Strækningen indtil Langå er præget af smukke åbne enge med et rigt fugleliv. Fra Randers til Langå gennem rekreative, bynære naturområder og ad ånær natur-trampesti. Er Trækstien for våd, kan man følge den parallelle cykelrute 29

Beskrivelse

Trækstien begynder ved den gamle havn, Tørvebryggen, i Randers. Indtil Fladbro indgår den i et rekreativt bynært stinet. Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen. Omkring Langå kan stien være meget våd, men man kan følge den parallelle cykelrute 29 til Langå. 

   Klik for at se kortet over strækningen Randers - Langå

Seværdigheder undervejs

Tørvebryggen i Randers

Trækstien langs Gudenåen begynder ved Tørvebryggen i Randers. Ved Tørvebryggen lå kåghavnen. Her blev pramdragerne hyret til at trække prammene op ad Gudenå, og her blev der losset tørv, brænde og tegl. Kåghavnen er for længst opfyldt, men flere af de gamle pakhuse ligger her stadig. Læs mere om Randers` historie.

Gudenåengene

På strækningen mellem Langå og Randers har Aage V. Jensens Naturfond genskabt 328 hektar enge og vådområder på begge sider af Gudenåen. Her kan man opleve et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen. Nogle steder er de gamle diger bevaret langs Gudenåen, og i Vorup Enge på sydsiden af åen er der sat bisoner ud. De oversvømmede enge bidrager til større biodiversitet og renere vand i Gudenåen. Flere steder langs Gudenåen er gode fiskepladser. Læs mere om Gudenåengene.

Fladbro

Fladbro Kro ligger ved det naturlige overgangssted over Nørreåen. Den nuværende hovedbygning er opført i 1859. Randers kommune købte kroen og hele området i 1897 og anlagde en lystskov for byens borgere. Kroen overgik til privat eje i 1960. 

Den historiske Frisenvold Laksegård

Siden middelalderen har der været laksegårde i Randers Fjord og op ad Gudenåen indtil Ulstrup. Frisenvold Fiskegård var den helt dominerende i 1800tallet. De fleste laksegårde blev efterhånden sløjfede for at give plads til pramfarten.    

Langå

Langå er præget af beliggenheden ved Gudenå og af sin status som jernbaneknudepunkt. Den gamle rustrøde jernbanebro er bevaringsværdig - som et monument over jernbanens pionertid og pramfartens endeligt. Ved broen skifter Trækstien side - til vestbredden af åen. Læs mere om de fredede broer i Langå - den rustrøde jernbanebro fra 1862 og Amtmands Hoppes bro fra 1905. 

Imellem de to broer passerer Trækstien Langå Egeskov, og på den anden side af åen ligger hovedgården Løjstrup med en enestående beliggenhed på det gamle fredede voldsted fra middelalderen med voldgrave som grænser tæt til Gudenå. 

Ved Langå Marina er der i 2016 rejst en 3 meter høj jernskulptur af en pramdrager udført at kunsteren Erik Heide.