Gudenåstiens historie

Trækstien – eller Pramdragerstien – langs Gudenåen er skabt af pramfarten, der havde sin storhedstid i anden halvdel af 1800-tallet, hvor op mod 200 pramme fragtede varer mellem Silkeborg og Randers

I mange hundrede år var Gudenåen den vigtigste transportvej fra Randers til det indre Jylland. Transporten foregik med fladbundede pramme, såkaldte kåge. Prammene var lastet med op til 25 tons papir, mursten, tørv, kalk, tov og lignende.

Mod strømmen, fra Randers mod Silkeborg, blev prammene trukket af lejemænd – såkaldte pramdragere, der gik ved bredden og trak prammene med liner over skulderen. Fra Bjerringbro overtog heste arbejdet på grund af den stærke strøm. 

I den modsatte retning med strømmen hjalp vandet og vinden transporten af sted. For at styre prammen og give ekstra fart brugte pramdragerne lange stager. 

Pramfarten langs Gudenåen stilnede af, da jernbanen kom til Silkeborg i 1871. Pramfarten fortsatte dog til omkring 1920, hvor det nye el-kraftværk, Tangeværket, blev for stor en hindring med sin opstemning af åen.

Læs mere om Trækstiens historie på Silkeborg Museums hjemmeside og om de enkelte lokaliteter på Historisk Atlas.