Turforslag

Find nogle af de mest tilgængelige ture på Gudenåstien

Gudenåstien er nogle steder og på nogle tider af året svært tilgængelig. Derfor har vi samlet nogle af de lettest tilgængelige strækninger herunder.

Den renoverede Gudenåstie fra Silkeborg til Porskær - 9 km

De første 9 kilometer af Gudenåstien fra Silkeborg mod Randers er renoveret i 2016 – den sidste kilometer som en træsti, Danmarks længste i lærk. Den renoverede strækning forventes at være nogenlunde tør i 10 måneder om året. På denne del af Gudenåstien kan du også cykle og køre retur ad cykelrute 30 eller fortsætte til den gamle pramdragerkro Svostrup Kro, hvor man både spiser og sover godt (se kort 1).

Fra p-plads til p-plads gennem mose og skov - 7 km

Træstier i Vejerslev skov har gjort det muligt at gå nogenlunde tørskoet fra Kongensbro til Sahl Rasteplads ved Ans bro. Du kommer til Gudenåstien fra shelterpladsen, modsat kroen, ved gå under Viborg-Århus-vejen på en stibro ophængt under vejbroen. De første 500 meter efter Kongensbro kan være våde. Herefter kommer træstierne, der giver adgang til det unikke og fredfyldte moseområde med dets mange forskellige dyr og planter såsom tuer af topstar, gul iris og kærmysse.

Herefter er Gudenåstien ført op på kanten af Tange Sø – den oprindelige sti går på bunden af søen, hvor også Hvilested Kro sammen med 27 gårde ligger! En meget smuk tur i Ormstrup skov!

Begynd eventuelt turen på den gamle pramdragerkro, Kongensbro Kro eller afslut turen på en anden af de gamle pramdragerkroer,Ans kro, som du kommer til via Ans bro. Ved søbredden i Ans kan man sove på teltpladsen og i shelter (se kort 2).

På skovvej gennem Gudenåcentralens plantage

Strækningen gennem Gudenåcentralens Plantage til Tangeværket løber på en skovvej. Den oprindelige Gudenåstie ligger på bunden af Tange sø sammen med 27 gårde og endnu en pramdragerkro.

Landskabet omkring Tangeværket fortæller et spændende stykke industrihistorie. Hele landskabet ændrede grundlæggende udseende med anlæggelsen af Tangeværket i 1920 – fra et landskab præget af landbrug og pramfart til et landskab med en langstrakt sø, 800 meter dæmning, varieret skovbevoksning og et karakterfuldt dansk industrianlæg.

Kombiner turen med en tur på pramdragerkroen i Ans og en tur på Energimuseet (se kort 2).

Fra Bjerringbro til Kjællinghøl bro og voldsted

Mellem Bjerringbro og Kjællinghølbroen 6 km øst for Bjerringbro indgår Gudenåstien i en skiltet rundtur på 6 kilometer. Du kan forlænge turen med 4 kilometer, hvis du vil se det middelalderlige voldsted Kjællinghøl. Se kort over turen. Du kan naturligvis også fortsætte mod Ulstrup og Randers ad Gudenåstien.

Bjerringbro kan du komme til med tog, og her kan du spise, købe ind og overnatte (se kort 3).

Lille stjernetur på træbro ved Ulstrup

Ved Ulstrup er 1 kilometer af Gudenåstien i 2016 hævet på en træbro. Det er planen at forlænge den til Bamsebo Camping i 2017. Her får du en klar fornemmelse af, hvordan jernbanen – ligesom Gudenåstien – følger det jævne landskab langs Gudenåen.

Kom hertil med tog. Man kan overnatte på Ulstrup kro (se kort 4).

Oplev de fuglerige enge mellem Langå og Randers

Store projekter har siden 2004 genskabt i et unikt og rigt naturområde mellem Langå og Randers, hvortil man har adgang ad blandt andet Gudenåstien. Engene er blevet opkøbt af Aage V. Jensens Naturfond og digerne gennembrudt, så der igen er forbindelse mellem Gudenåen og dens enge.

Mellem Langå og Stevnstrup kan Gudenåstien være meget våd, men her udgør cykelrute 29 et godt alternativ, da den løber helt parallelt med Gudenåstien. Fra Fladbro er Gudenåstien og cykelrute 29 sammenfaldende.

Begynd i Langå med at se to fredede broer – den rustrødejernbanebro fra 1862 og Amtmands Hoppes Bro samt Langå Egeskov. Undervejs kan du se Frisenvold Laksegård og besøgeFladbro Kro, hvor Nørreåen løber ud i Gudenåen. Inden Randers passerer du Randers Naturcenter, kunstværket ”Hen over tid” ogRanders Regnskov, inden Gudenåstien slutter ved Tørvebryggen i Randers (se kort 5).

Rundtur i Vorup Enge

En dejlig tur fra Randers, hvor Gudenåstien indgår i smukt, bynært rekreativt område i Vorup Enge. Her passerer du Gudenåen på en bro bygget på siden af motorvejen for gående og cyklende. I Vorup enge kan du blandt andet opleve bisoner (se kort 5).