Nordsøstien

Nordsøstien byder på mange oplevelser på ruten fra Udbyhøj til Havndal. Den del af North Sea Trail der passerer gennem Randers Kommune, starter i Udbyhøj Vasehuse på den vestlige side af fjorden.

Udbyhøj huser 242 indbyggere og den lille bys historie går ikke så langt tilbage i tiden. I 1878 var her ud over lodshuset, en kro, et par huse, et lazaret, samt skanserne på begge sider af sejlløbet. Selve færgeriet over fjorden har dog en længere historie, idet her med sikkerhed har været færgefart siden 1613, hvor der er udstedt et skøde til herremanden Albert Schell. 

Stranden ved Udbyhøj

Færgestedet ejedes i 1664 af kong Frederik d. 3, og blev derefter overtaget af slægten Høeg, der ejede det fra 1806 til 1917. Det var en god forretning at eje en færgegård. Der hørte flere tønder land marker og enge til gården og der var indrettet kro i stuehuset. Her kunne sømændene få sig et krus øl, mens de lå ved Udbyhøj og ventede på at vejret skulle blive optimalt til sejlads op mod Randers. Der blev desuden bygget pakhuse ved ladepladsen, da der blev fragtet store mængder korn fra Udbyhøj til København.

Udbyhøj Vasehuse

Fra Udbyhøj går turen gennem Udbyhøj Vasehuse, de smalle, lange markstykker med udsigt til fjorden. Nord herfor ligger landskabet som en stor og vid flade, kun brudt af Sødringholm Skov, der rejser sig i landskabet på en bakkeknold. Området her var tidligere et stort eng- og rørskovsområde, der delvist blev afgræsset. Engarealerne blev i årene 1879 til 1908 inddiget og drænet, da man ønskede at anvende jorden til dyrkningsmæssige formål. Der blev drænet yderligere 10 km2 land syd for Mariager Fjord af godset Overgaard – nok Danmarkshistoriens sidste landindvinding. 

Sødringholm Kirke

Det kan anbefales at lægge turen forbi Sødring, Sødringholm og Sødring Kirke, når man er i området. Sødring Kirke har nogle meget smukke, gamle kalkmalerier, der absolut er et besøg værd.  

Turen går videre lige nedenfor de gamle kystskrænter og forbi den smukke herregård Demstrup. Herregårdens historie går i optegnelserne helt tilbage til 1404, hvor den var ejet af Henrik Knudsen som var af slægten Gyldenstjerne. Rigsråd Peder Lykke købte i 1516 herregården og i 1625 blev Gert Rantzau Demstrups nye ejer.

Han overtog på samme tid Sødringholm. Begge disse gårde kom ind under grevskabet Løvenholm, der blev oprettet i 1674. Grevskabet blev nedlagt i 1742 og Demstrup kom til at høre ind under Sødringholm. Herefter havde herregården atter skiftende ejere, nogle af dem opførte væsentlige tilbygninger på stedet. Der blev opført ny 3-fløjet hovedbygning i bindingsværk efter 1742, den nuværende hovedbygning lod daværende ejer Alfred Hage opføre mellem 1862 og 1872, bortset fra nordfløjen som blev opført i 1900. Demstrup er i dag privatejet og drives som traditionelt landbrug. Der er ikke offentlig adgang til herregården. 

Naturen efter Demstrup er ganske speciel, med de flade strandenge mod fjorden, der i stenalderen var dækket af hav, og det meget kuperede terræn på den anden side. Her er der gode chancer for at opleve dyrelivet på nært hold, bl.a. raster en del fugle på de flade marker. 

Næste stop på ruten er Dalbyneder. Den lille landsby, der ligger i en slugt, huser en kirke der har nogle ret interessante kalkmalerier. En stor del af disse, forestiller de syv dødssynder, og stammer tilbage fra 1511. De blev restaureret i 1912-13 og i 1979-80. De har tidligere været både malet over (med lyserød kalk i renæssancen!) og har også været forsøgt ødelagt. Enkelte har fået en så hård medfart, at man ikke kan skelne dem, men rigtig mange har overlevet den hårdhændede behandling.

Lyshøj Mølle

Lyshøj Mølle er opført i 1894 og er en hollandsk vindmølle med galleri. Selve undermøllen er muret og det øverste af møllen er 8-kantet og er lavet i træ og beklædt med spån. Hatten der er løgformet, blev desværre skadet under en den kraftige januar-storm i 2005 og måtte derfor sammen med vingerne tages ned. De står nu hos en møllebygger.

Møllen blev opført som en andelsmølle af 200 mennesker, der lånte 14.000 kr. af en gårdejer i Stangerum. De skulle ikke betale afdrag, men gårdejeren skulle i stedet have første prioritet til at benytte møllen. Møllen blev brugt af de bønder der ejede de omkringliggende gårde, samt af de 2 herregårde Charlottendal og Trudsholm.

I 1920 havde de fleste gårde omkring møllen fået indlagt el og malede selv deres korn. Andelsselskabet blev derfor nedlagt, og i 1924 blev møllen solgt til en privat køber for den nette sum af 12.500 kr., altså mindre end det havde kostet at bygge mølle 30 år før. Møllen var i drift indtil 1968 og står stadig med komplet inventar. Den er i dag ejet af Fonden Lyshøj Mølle og drives nu som museumsmølle. Håbet er at hat og vinger atter en dag kan komme tilbage på toppen af møllen.

Havndal er rutens næste punkt, en større landsby, der opstod i slutningen af 1800-tallet, da jernbanen mellem Hadsund og Randers blev bygget. Byen rummer langs hovedgaden en række bygninger fra den gang; købmandsgård, afholdshotel, kro, brugsforening, låne- og sparekasse, samt en række håndværk og erhverv.

Hadsundbanen ved Trudsholm

Trudsholm Gods er det sidste punkt på ruten. Hovedgården er kendt tilbage til 1381, der lå den 1½ km. længere mod nordøst. Et voldsted kan stadig ses på det oprindelige sted. Det nuværende Trudsholm er fra 1600-tallet. Det består af en hovedfløj og 2 sidefløje. Godset har tykke mure og der er hvælvede fangehuller. Godset er på 421 ha. Trudsholm Gods er desuden kendt for, at det var fødested for den berygtede biskop Stygge Krumpen på Børglum Kloster.

Her slutter turen i Randers Kommunes del af North SeaTrail. Du kan følge turen videre hele vejen til Hadsund, og videre derfra langs kysten op om Skagen og ned til grænsen. Tager du turen den anden vej, ender den danske del af ruten i Ebeltoft. Hele vejen byder Danmark på smukke kulturoplevelser og en skøn natur. God tur…