Fortidsminder

Om fortidsminder

I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder.

Beskyttede diger

Sten- og jorddiger er beskyttede. Baggrunden for beskyttelsen er, at langt størstedelen af digerne er forsvundet i løbet af det 20. århundrede.