Om fortidsminder

I Randers Kommune findes ca. 350 synlige fredede fortidsminder.

Størstedelen er gravhøje fra bronzealderen, men du kan også finde flotte stendysser og gravhøje fra bondestenalderen, runesten fra vikingetiden, middelalderlige voldsteder og kirketomter m.m.

Fortidsminderne fortæller tusinder af års spændende historie før de skrevne kilder og ligger ofte smukt i landskabet med vid udsigt. 

For at sikre at fortidsminderne bevares, foretager Randers Kommune fornøden vegetationspleje på fortidsminderne. Der er også etableret adgang til enkelte, særligt seværdige fortidsminder og opsat informationsskilte. Adgang til øvrige fortidsminder på privat jord kræver lodsejeres tilladelse.

Gå på opdagelse i de skiltede og offentligt tilgængelige fortidsminder i Randes Kommune ved at klikke i kortet (åbner ny side fra www.fortidsmindeguide.dk


Vis Fortidsminder på et større kort