Naturbeskyttelse

Fredninger

Siden 1917 har man i Danmark benyttet fredninger til at bevare og beskytte dyr og planter, deres levesteder, landskabstyper og steder af kulturhistorisk interesse.

Dyr

Gadekær

Randers kommune er rig på gadekær og branddamme. De gamle branddamme har ikke længere funktion som vandforsyning til beredskabet pga. krav om ren vand til de nye kraftige sprøjter.