Beskyttet natur på din ejendom

Spørg altid kommunen før du ændrer på et udyrket areal - Vi vil gerne hjælpe dig.

Spørg altid kommunen før du ændrer på et udyrket areal

Du kan lave en forespørgsel til kommunen og få svar på, hvorvidt dine arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvis

  • du har et areal du normalt ikke opdyrker, som du påtænker at bruge på en anden måde end sædvanligt.
  • du er i tvivl om hvorvidt et areal på din ejendom er beskyttet.
  • du er uenig i kommunens registrering af dine beskyttede arealer.

Kommunen har normalt 4 uger fra modtagelsen af din forespørgsel og eventuelle manglende informationer, til at besvare din henvendelse.


Hvor er der registreret beskyttet natur på din ejendom?

Vær opmærksom på, at de registrerede arealer på kortet kun er vejledende. Dvs. der kan forekomme beskyttede arealer på din ejendom, som ikke er registreret på kortet.

Der kan også forekomme unøjagtigheder eller fejl i registreringen. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.