Bilag IV-arter

Om Bilag IV

I Randers Kommune findes følgende bilag IV-arter: Løgfrø, Strandtudse, Spidsnudet frø, Stor Vandsalamander, Markfirben, Odder, flagermus samt Grøn Kølleguldsmed.

Grøn Kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed er en særlig ansvarsart. Det er en stor guldsmed og kan kendes på sin store, lysegrønne forkrop.

Markfirben

Markfirben kan, ud over størrelsen, kendes fra det mindre skovfirben på det bredere, fladere hoved, og på at hannen om foråret og sommeren bliver smukt grøn på hoved og forkrop.

Løgfrø

Løgfrø, kan kendes fra andre padder på den lodrette pupil, det er en af de mest sjældne padder i Danmark.

Strandtudse

Strandtudse er en lille, tyk tudse med ujævn, vortet hud og som regel en tydelig gul rygstribe.

Spidssnudet frø

Der er 3 arter af brune frøer i Danmark, Springfrø, Butsnudet Frø og Spidssnudet frø.

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander bliver op til 15 cm lang. Huden er sort og ujævn, og bugen er lyst gul med sorte striber og pletter.

Odder

Odderen havde været almindelig i Danmark i tusindvis af år, da bestanden begyndte at rasle ned fra 1950’erne og til 1980’erne.

Flagermus

I Danmark findes 14 arter af flagermus, der alle er opført på bilag IV.