Flagermus

I Danmark findes 14 arter af flagermus, der alle er opført på bilag IV.

Der er et meget ringe kendskab til arternes udbredelse, selvom Vandflagermus, Sydflagermus, Brunflagermus og Dværgflagermus er ret almindelige og udbredte.

Flagermus er især sårbare overfor forstyrrelse på overvintringspladserne, som typisk er hule træer, lofter og lignende hulrum. I Randers kommune har man kun et sporadisk kendskab til forekomsten af de enkelte arter. Undersøgelser har imidlertid vist at arterne er mere almindelige end, hvad man ofte vil forvente.