Grøn Kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed er en særlig ansvarsart. Det er en stor guldsmed og kan kendes på sin store, lysegrønne forkrop.

Den grønne køllesmed kan ses flyvende lavt og hurtigt henover vandet ved nogle få, store jyske åer. Den bliver op til 60 mm lang. Den er truet af forurening af vores vandløb. Det er en af kommunens særlige ansvarsarter som blev givet til kommunen i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Grøn kølleguldsmed yngler i rene og kølige vandløb, rige på ilt. Den voksne guldsmed foretrækker åbne steder, hvor solen kan skinne ned, men træffes også af og til i skovlysninger længere væk fra ynglepladsen. Den foretrækker større vandløb og findes i størst antal i de nedre dele af å-systemerne. Generelt er den sky og svær at komme tæt på. I Randers kommune findes den kun i Gudenåen.