Løgfrø

Løgfrø, kan kendes fra andre padder på den lodrette pupil, det er en af de mest sjældne padder i Danmark.

Løgfrøen kræver ynglevandhuller uden fisk, med god solindstråling og god vandkvalitet.

Mange vandhuller er blevet stærkt forringet på grund af udledning af næringsstoffer og udsætning af ænder, og langt de fleste af de oprindelige bestande i Danmark er i dag uddøde.

I Randers kommune har kommunen opdaget to bestande en nær Gassum og en nær Hvidsten, det er kommunes vurdering at de to bestande er isolerede fra hinanden, hvorfor kommunen arbejder på at etablere egnede vandhuller mellem de to bestande, således at de på sigt kan selv kan blande sig.

Hvis du således har jord i området og er interesseret i at give Løgfrøen en håndsrækning gennem etablering af egnede ynglevandhuller skal du kontakte biolog Lars Sandberg på tlf. 89151856 eller via mail: lars.sandberg@randers.dk