Markfirben

Markfirben kan, ud over størrelsen, kendes fra det mindre skovfirben på det bredere, fladere hoved, og på at hannen om foråret og sommeren bliver smukt grøn på hoved og forkrop.

Markfirbenet lever især på varme, sydvendte skråninger med blottet jord. Den var tidligere mere almindelig på heder og overdrev, men i takt med at de er groet til i krat og tæt græs, er mikroklimaet ved jordoverfladen de fleste steder blevet for koldt. Potentielle levesteder kan også være sydvendte jernbaneskråninger, diger o.lign.

Markfirbenet er som regel hurtigt til at smutte i skjul, og kan være svært at få at se. Men på lune forårsdage vil de tit kunne ses ligge og solbade på varme skråninger.