Odder

Odderen havde været almindelig i Danmark i tusindvis af år, da bestanden begyndte at rasle ned fra 1950’erne og til 1980’erne.

Årsagen var primært hårdhændet vedligeholdelse eller kanalisering af vandløbene, men også øget færdsel og forstyrrelse i naturen. Odder lever især af fisk, og ensartede vandløb har små fiskebestande. Mange Oddere døde også i fiskeruser, og en del af de individer, der spredte sig for at danne nye territorier, blev dræbt i trafikken.

Med tiden blev vandløbene vedligeholdt lidt mere skånsomt, og fiskeruser blev forsynet med stopriste. Samtidig blev der etableret bedre passagemuligheder under veje, så Odderne ikke behøver at krydse trafikken. Der har derfor i mange år været en støt stigende bestand, så der i dag lever Odder i det meste af det Nordlige Jylland, og enkelte steder på Sjælland.

I Randers kommune er der en bestand af Odder langs med mange af vores store fiskerige vandløb.