Spidssnudet frø

Der er 3 arter af brune frøer i Danmark, Springfrø, Butsnudet Frø og Spidssnudet frø.

Springfrøen findes ikke i Jylland, mens Butsnudet og Spidssnudet frø er almindelige og vidt udbredte. De to arter kan være svære at skelne fra hinanden, og for at være sikker på bestemmelsen skal man undersøge bagfødderne grundigt.

Spidssnudet frø og Butsnudet frø stiller nogenlunde samme krav til ynglevandhullet, der kan være både små og store søer, og ofte bare oversvømmede enge. De nyforvandlede unger af Spidssnudet frø vandrer som regel ikke langt væk fra vandhullet, mens unger af Butsnudet frø kan findes i skove eller andre tørrere områder.

Spidssnudet frø er derfor mere afhængig af vandhuller, der er omgivet af enge og moser, hvor der er fugtigt og masser af føde, mens vandhuller på marker ikke er velegnede. Spidssnudet frø er fundet jævnt fordelt i vandhuller i Randers kommune.