Stor vandsalamander

Stor vandsalamander bliver op til 15 cm lang. Huden er sort og ujævn, og bugen er lyst gul med sorte striber og pletter.

I forhold til den store vandsalamander er den lille vandsalamander langt mindre. Den har brun hud og orange underside. Den store vandsalamander yngler helst i rene småvandhuller, helst med god solindstråling og uden fisk og ænder, der æder larverne.

Den er ret almindelig i det østlige Danmark, men er sjælden eller mangler i Vest- og Nordjylland. Den er fundet jævnt fordelt i vandhuller i Randers kommune.