Paddeundersøgelse

For bedre at kunne beskytte de tilbageværende bestande undersøger Randers Kommune hvor arterne findes.

Randers kommune har Firmaet Aqua Consult til at stå for undersøgelsen af padder i Randers kommune. 

Arterne har ikke gode vilkår i Danmark og er gået stærkt tilbage i takt med den mere intensiv udnyttelse af landskabet. 

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen, padder i almindelighed samt bilag 4 arter, kan rettes til biolog Lars Sandberg på 89151856 eller via mail lars.sandberg@randers.dk.