Rottebekæmpelse

Har du rotter?

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af alvorlige sygdomme. Du kan anmelde det her.

Sikring af ejendommen

Grundejer har pligt til at sikre og renholde grund og bygninger, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejere, gårdejere som ejere af udlejningsejendomme.

Handleplan 2014-17

Handleplan 2014-17 for rottebekæmpelse i Randers Kommune